Политика за поверителност | Skyvision

Политика за поверителност

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

01.01.2020 г.

1.             За този документ

Настоящото Уведомление за обработване на лични данни има за цел да Ви запознае с правилата, които спазваме, когато събираме и обработваме Ваши лични данни, когато посещавате и използвате платформата за обяви за развлекателни преживявания „SkyVision“, достъпна на интернет адрес https://www.skyvision.bg („Платформата“).

Тук можете да намерите информация за това какви Ваши лични данни събираме, как и с каква цел ги използваме, на кого ги предоставяме, какви са Вашите права като субект на данни, както и как да се свържете с нас или с надзорния орган по защита на личните данни.

2.             За кого е предназначен този документ?

Това Уведомление е предназначено за следните категории лица, чиито данни обработваме:

§   Посетители на уебсайта www.skyvision.bg

§   Регистрираните потребители на Платформата

§   Лицата, закупили ваучер за развлекателно преживяване през Платформата

§   Лицата, закупили развлекателно преживяване през Платформата

§   Лица, които са се абонирали за нашия информационен бюлетин (newsletter)

§   Лица, които се свързват с нас по телефона или през чата на уебсайта ни.

Възможно е Вие да попадате само в една категория субекти на данни (напр. единствено сте посетили нашия уебсайт), в две категории (напр. посетили сте уебсайта и сте се регистрирали като потребител в Платформата) или във всички категории (напр. посетили сте уебсайта, регистрирали сте се като потребител, закупили сте ваучер за развлекателно преживяване, след което сте използвали ваучера за закупуването на самото преживяване).

3.             Кои сме ние?

Ние сме „Скайвижън България“ ООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 204550997 (наричано по-долу „Скайвижън“, „ние“, „ни“, „нас“). Ние събираме и обработваме Вашите лични данни като администратор на лични данни съгласно Общия регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).

Можете да се свържете с нас на телефон 0700 20 200, както и да ни пишете на адрес гр. София 1404, бул. „България“ № 81-Б, вх. Б, ет. 8 или на имейл адрес info@skyvision.bg.

По всички въпроси, свързани с обработката на Ваши лични данни, можете да се свързвате и с нашето длъжностно лице по защита на данните на телефон 0700 20 200, вътр. 399, както и да му пишете на адрес гр. София 1404, бул. „бул. „България“ № 81-Б, вх. Б, ет. 8 или на имейл адрес dpo@skyvision.bg.

4.             Какви данни събираме и за какви цели ги използваме

Събираме различни категории данни в зависимост от целта, за която обработваме същите, напр. за да изпълним задълженията си във връзка с продажбата или използването на ваучер, който сте закупили през Платформата, за да Ви предложим по-добро клиентско обслужване, за да Ви изпращаме релевантна за Вас информация за други подобни услуги, които се предлагат през Платформата, както и когато Вие сте поискали или сте се съгласили със събирането и обработката на съответните данни.

4.1.       Данни, които обработваме когато посещавате нашия уебсайт

Когато посещавате нашия уебсайт, www.skyvision.bg, независимо от това дали решите да закупите ваучер за услуга, която се предлага на уебсайта или самата услуга, е възможно да събираме данни за Вашето използване на уебсайта, чрез така наречените „бисквитки“ (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запомнят на Вашия компютър или мобилно устройство при първото Ви посещение на уебсайта ни.

Част от използваните бисквитки са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни (без тях той няма да може да работи), а други са необходими, за да ни помогнат да подобрим работата на уебсайта (те събират само анонимизирана информация за това как потребителите използват уебсайта, напр. кои части от уебсайта се посещават повече). Посочените категории бисквитки не събират лични данни.

Друга част от използваните бисквитки имат за цел да подобряват усещането на потребителя при използването на уебсайта (като запомнят Вашите предпочитания, напр. използван език, местоположение, големина на шрифта). Те не проследяват сърфирането Ви на други уебсайтове.

Последната категория бисквитки, т.нар. „рекламни бисквитки“, събират информация за навиците Ви при сърфиране в интернет, включително сайтовете, които посещавате, за да можем да Ви предлагаме продукти, които смятаме, че може да са подходящи за Вас (напр. чрез банери и други реклами във Фейсбук и други сайтове, които посещавате). Използваме последните две категории бисквитки въз основа на легитимния ни интерес да установяваме предпочитанията на нашите клиенти, за да им предлагаме продукти, които в най-голяма степен отговарят на техните потребности и желания.

При първото Ви посещение на нашия уебсайт Ви се предоставя възможност да разрешите използването на всички бисквитки (като приемете това изрично или като се съгласите мълчаливо като продължите сърфирането на уебсайта) или да определите  тези от тях, които сте съгласни да бъдат използвани. С изключение на бисквитките, които са безусловно необходими за функционирането на уебсайта ни, всички останали категории бисквитки могат да бъдат спрени през менюто за настройка на бисквитките.

Можете да получите повече информация за използването на бисквитки и тяхната функционалност от нашата Политика за бисквитките.

Всички лични данни, които събираме чрез използването на бисквитки, се съхраняват до момента, в който промените предпочитанията си за бисквитки и спрете (забраните) използването на съответната категория бисквитки, събираща лични данни.

4.2.       Данни, които събираме за целите на създаването и поддържането на потребителски профил

Създаването на потребителски профил в Платформата Ви дава лесна възможност за закупуване на подаръчни ваучери, които се предлагат през Платформата, закупуване на развлекателни преживявания, предлагани през Платформата, управление на направени резервации, следене на историята на покупките Ви и управление на личните Ви данни.

За да поддържаме тези функционалности, при създаването на потребителски профил задължително събираме от Вас лични данни, с които да Ви идентифицираме (напр. име, потребителско име) и да можем да се свържем с Вас (напр. имейл адрес и телефонен номер). Без тези данни потребителски профил в Платформата не може да бъде създаден.

В потребителския профил можете да въведете и незадължителна информация, която не е необходима за съществуването на самия профил, но улеснява последващото извършване на покупки (напр. адреси за доставка, финансова информация и т.н.)

Данните, които се съхраняват в потребителския Ви профил, се използват при закупуването на подаръчни ваучери през Платформата, при закупуването на услуги, свързани с развлекателни преживявания, през Платформата, както и за целите на нашия информационен бюлетин.

Вие можете по всяко време да редактирате предоставените данни в потребителския Ви профил, както и да изтривате коментари, които сте публикували в Платформата. Възможно е с цел надеждната Ви идентификация да не можете да промените първоначално зададени категории данни (напр. име или потребителско име).

Ако нямате активни ваучери или неизпълнени договори за услуги в потребителския си профил, можете да го изтриете. В такъв случай предоставените от Вас данни се изтриват или анонимизират. Ако сте закупували ваучери през Платформата или сте сключвали договори за услуги през Платформата, е възможно и след изтриването на потребителския Ви профил да продължим да съхраняваме част от личните Ви данни, използвани при сключването и изпълнението на съответната сделка, с оглед спазването на законовите изисквания за съхранение на счетоводна и данъчна информация, както с оглед защитата ни срещу евентуални Ваши правни претенции, претенции на държавни органи и други трети лица (виж т. 4.5 по-долу). Във всички случаи всички Ваши данни се изтриват не по-късно от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на изтриването на потребителския Ви профил.

4.3.       Данни, които обработваме при продажбата на ваучери

Когато закупувате подаръчен ваучер през Платформата, Вие сключвате с нас договор за покупката на ваучера. За целите на сключването и изпълнението на този договор, ние събираме и използваме Вашите лични данни, с които ви идентифицираме (име, потребителско име) и можем да се свържем с Вас (напр. имейл адрес и телефонен номер), както и финансова информация във връзка със заплащането на цената на ваучера (тази информация варира в зависимост от избрания от Вас начин на плащане). Когато сте пожелали да подарите ваучера на трето лице, събираме от Вас и обработваме имената на това трето лице. Ако сте пожелали издаването и изпращането на хартиен ваучер, обработваме информация за адресата на пратката с ваучера, неговия пощенски адрес и телефон, който сте ни предоставили.

Събирането и обработването на горната информация е задължително с оглед сключването и изпълнението на договор за покупка на ваучер. Ако тази информация не ни бъде предоставена, няма да можем да сключим и изпълним договора за покупка на ваучер.

Всички покупки на ваучери се записват в потребителския профил на купувача. Личните данни, свързани с покупката и доставката на всеки ваучер се съхраняват съгласно описаните по-горе правила за съхранение на лични данни в потребителския Ви профил, но във всички случаи за период не по-дълъг от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която изтича валидността на съответния ваучер.

4.4.       Данни, които обработваме при сключването и изпълнението на договор за услуга, свързана с развлекателно преживяване.

Когато закупувате услуга, свързана с развлекателно преживяване през Платформата, Вие сключвате договор за услуга (наричан по-долу „Договор от разстояние“) с трето лице доставчик на услугата, което използва Платформата, за да промотира и продава услугите си. Скайвижън не е страна по Договора от разстояние, но изпълнява определени административни функции, свързани със сключването на Договора от разстояние, управлението на направената резервация за ползване на закупената услуга, уреждането на имуществените отношения между Вас и доставчика на услугата при изпълнение на или отказ от Договора от разстояние и управлението на други процеси чрез функционалностите на Платформата.

За да изпълним ролята си при сключването и изпълнението на Договор от разстояние ние събираме от името на доставчика на услугата по Договора от разстояние следните категории лични данни:

§   лични данни, с които доставчикът на услугата може да ви идентифицира (име, потребителско име в Платформата)

§   данни за контакт с Вас (напр. имейл адрес и телефонен номер);

§   информация за закупената от Вас услуга и зададените от Вас параметри на услугата, включително данни за резервираните дата и час за ползване на услугата;

§   когато естеството на услугата е свързана със специфична екипировка, събираме физически данни за всеки ползвател на услугата, като ръст, тегло, размер на обувки и др. подобни, за да знаем каква екипировка трябва да подготвим за ползването на услугата;

§   финансова информация във връзка със заплащането на цената на услугата (идентификационен номер на ваучер, с който се заплаща услугата, информация, свързана с доплащане на цена в зависимост от избрания от Вас начин на плащане).

С изключение на финансовата информация, горните категории лични данни се споделят с доставчика на услугата по Договора от разстояние, тъй като тези данни са му необходими за изпълнението на задълженията му по Договора от разстояние. Както събирането на горната информация, така и предоставянето ѝ на доставчика на услугата по Договора от разстояние, са задължителни с оглед сключването и изпълнението на съответния Договор от разстояние. Ако тази информация не ни бъде предоставена, няма да можете да сключите с доставчика на услугата Договор от разстояние.

Възможно е доставчикът на услугата да изисква от Вас допълнителна информация във връзка с предоставянето на услугата (напр. идентификационни данни на непълнолетни или малолетни членове на Вашето семейство, с които желаете да ползвате закупена услуга, данни за възраст и роднински връзки и т.н.). Възможно е без предоставянето на тази информация да не можете да ползвате услугата.

Всички покупки на услуги през Платформата се записват в потребителския профил на купувача. Личните данни, свързани с покупката на всяка услуга се съхраняват съгласно описаните по-горе правила за съхранение на лични данни в потребителския Ви профил, но във всички случаи за период не по-дълъг от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която услугата е била ползвана.

4.5.       Данни, които обработваме за целите на сигурността, защитата срещу правни претенции и за да предложим по-добри услуги на нашите клиенти

Клиентски профили. Както беше посочено по-горе, ние съхраняваме информацията за направените от Вас покупки на ваучери и услуги, предлагани през Платформата, в потребителския Ви профил в Платформата. Правим това поради две причини.

От една страна, тази информация ни е необходима, за да можем да докажем обстоятелства, свързани с покупката на ваучери, както и покупката и предоставянето на услуги, предлагани през Платформата. Необходимост от такова доказване може да възникне при Ваша претенция срещу нас или срещу доставчика на услугата, при наша претенция срещу вас или срещу доставчика на услугата, както и при претенция на доставчика на услугата срещу Вас или нас. Относима информация е възможно да ни бъде необходима и когато сме обект на проверка от компетентен държавен орган, пред който трябва да докажем обстоятелства, свързани в Вашата покупка и изпълнението на нашите законови задължения (напр. пред Комисията за защита на потребителите, Националната агенция за приходите и т.н.). В посочените случаи обработваме личните Ви данни с оглед легитимния ни интерес да се защитаваме срещу Ваши претенции, претенции на държавни органи и други трети лица, както и да защитаваме наши претенции спрямо тези категории лица.

От друга страна, можем да използваме отнасящата се до Вас информация, за да проследяваме интереса Ви към услугите, предлагани през Платформата, както и Вашата удовлетвореност от тях. В този случай извършваме обработка на данните Ви въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите услуги и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях.

Телефонни обаждания. Нашите оператори приемат телефонни обаждания, за да отговарят на всякакви запитвания на наши клиенти (включително ползватели на услуга) и потенциални клиенти.

Ако сте наш потенциален клиент и ни се обаждате за първи път, ще запишем Вашето име, телефонен номер и въпросите, които Ви интересуват, за да можем при следващо обаждане да Ви разпознаем и да си спомним за какво сме говорили. Обработваме тези данни въз основа на легитимния ни интерес да проследяваме развитието на интереса на потенциалните ни клиенти към нашите услуги и да подобряваме предложенията си за тях въз основа на обратната връзка, която получаваме от тях. Съхраняваме информацията, която събираме по този начин, в продължение на 24 месеца от последното Ви обаждане (освен ако вече сте наш клиент, в който случай информацията остава в клиентския Ви профил и се изтрива съгласно гореописаните правила).

Независимо дали сте наш клиент (включително ползвател на услуга) или потенциален клиент, телефонните Ви разговори с нашите оператори се записват. Правим това с две основни цели – за да имаме справка за комуникацията помежду ни в случай на спор между Вас и нас във връзка с информацията, която сме Ви предоставили, както и във връзка със сключването и/или изпълнението на договор помежду ни. Обработваме тази категория данни въз основа на легитимния ни интерес да предлагаме по-добро клиентско обслужване и да сме в състояние да докажем надлежното изпълнение на законните или договорните ни задължения. Аудио записите, които правим, се съхраняват за срок от 6 месеца, след което автоматично се изтриват.

Онлайн чат. Нашият уебсайт Ви предоставя възможност да започнете чат с наш оператор като въведете име, имейл адрес и тема, по която желаете да проведете разговор. Записваме тези данни, за да можем при последващ чат да си спомним за предходните ни чатове. Това е необходимо както когато сте само потенциален клиент, така и когато вече сте закупили един или повече ваучери за услуги от нас. Обработваме тези категории данни въз основа на легитимния ни интерес да подобряваме предложенията си за клиенти и потенциални клиенти въз основа на анализ на тяхната активност и интереси. Съхраняваме информацията, която събираме по този начин, в продължение на 24 месеца от последния чат помежду ни (освен ако вече сте наш клиент, в който случай информацията остава в клиентския Ви профил и се изтрива съгласно гореописаните правила).

4.6.       Данни, които обработваме за целите на нашия информационен бюлетин

Нашият уебсайт Ви предлага възможност да Ви изпращаме актуални предложения за услуги, които предлагаме, като се абонирате за нашия информационен бюлетин (newsletter). За целта е необходимо да предоставите единствено Вашия имейл адрес (включително когато вече разполагаме със същия и го обработваме за друга цел, описана по-горе). Обработваме тази категория лични данни въз основа на легитимния ни интерес да поддържаме нашите клиенти и потенциални клиенти информирани за актуалните продукти, оферти и промоции, които предлагаме. Обработваме тези данни и въз основа на Вашето съгласие да получавате информационни бюлетини, което сте изразили с въвеждането на имейл адреса си и натискането на бутона за абониране.

Можете по всяко време лесно да се откажете от абонамента като кликнете върху бутона „Отпиши ме“ във всеки информационен бюлетин, който Ви изпращаме.

Ако нямаме друго основание да обработваме имейл адреса Ви съгласно тази т. 4, ще го изтрием при отписването Ви от абонамента за информационния ни бюлетин.

5.             Как използваме Вашите данни?

Използваме Вашите лични данни единствено и само за целите, посочени в т. 4. Въпреки че определени характеристики на данните, които ни предоставяте, могат да са индикация за допълнителна лична информация (напр. името Ви може да бъде индикация и за религиозна принадлежност, имейл адресът Ви може да бъде индикация за свързаност с дадена организация и т.н.), ние не следим за такива особености и не извършваме какъвто и да е допълнителен анализ или друга обработка на имейл адреси и другите лични данни, с които разполагаме за Вас, с цел профилирането Ви, извличането на допълнителна информация, категоризирането Ви по някакъв начин или вземането на автоматизирани решения, които да имат правни последици за Вас или да Ви засягат по друг начин.

6.             На кого предоставяме данните Ви?

Ние се отнасяме към личните Ви данни изключително сериозно. В рамките на нашата организация достъп до личните Ви данни имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с дейностите, за целите на които съответните лични данни се обработват.

Извън нашата организация е възможно да предоставим личните Ви данни на следните категории получатели:

§   доставчиците на услуги, от които закупувате услуги, свързани с развлекателни преживявания през Платформата. Тези Доставчици следва да обработват данните Ви за целите на предоставянето на закупената услуга, като Ви уведомят за тази обработка с отделно уведомление за обработка на лични данни.

§   организации, на които сме възложили отделни дейности по обработка на данните (напр. организациите, чиито софтуер използваме за управление на клиентска информация, за съхранението и изпращането на имейли с информационните ни бюлетини и т.н.). Това са организации, които във всички случаи действат единствено по нареждане на Скайвижън и нито използват личните Ви данни за собствени цели, нито ги предоставят на трети лица.

§   рекламни мрежи, чиито т.нар. „рекламни бисквитки“ сте разрешили при посещението си на нашия уебсайт (напр. Facebook, Google). Личните данни, които е възможно да бъдат споделени с такива организации, са единствено категориите данни, които съответните бисквитки събират. За повече информация, разгледайте нашата Политика за бисквитките, както и менюто за настройка на бисквитките на нашия уебсайт.

7.             Изнасяме ли данните Ви извън Европейския съюз?

Към датата на настоящото Уведомление само малка част от личните Ви данни се обработват извън територията на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

The Rocket Science Group LLC, организацията, която притежава платформата за управление на имейл кампании, която използваме, е базирана в САЩ. Това означава, че Вашите лични данни, които събираме и обработваме за целите на изпращането на информационните ни бюлетини, се съхраняват и обработват на сървъри на платформата за управление на имейл кампании, които се намират на територията на САЩ. Съгласно чл. 1 от Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 на Комисията на ЕС от 12 юли 2016 г. САЩ е държава, която гарантира адекватна степен на защита за личните данни, които се предават към организации в САЩ, включени в списъка към Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, който се поддържа и се предоставя за публичен достъп от Министерството на търговията на САЩ. The Rocket Science Group LLC е включена в този списък, което осигурява защита на личните Ви данни в САЩ съгласно всички приложими изисквания на европейското законодателство. Повече информация за Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и за Вашите права съгласно него можете да намерите тук.

8.             Как защитаваме личните Ви данни?

Ние полагаме големи усилия, за да защитим нашите клиенти, както и абонатите на нашите електронни бюлетини, от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на техните личните данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки, като:

§   Използваме защитени уебсайтове, през които събираме Вашите лични данни;

§   Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме;

§   Достъп до личните Ви данни в рамките на нашата организация имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;

§   Включваме договорни клаузи за поверителност във всички договори, които сключваме със служителите и третите лица, на които възлагаме обработване на личните ви данни;

§   Използваме само такива организации, на които възлагаме обработката на лични данни, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

9.             Вашите права във връзка с обработването на Ваши лични данни

Като субект на Вашите лични данни Вие имате редица права, насочени към Скайвижън като администратор на данните. Описание на тези права и редът за упражняването им са посочени по-долу в този раздел.

Всички посочени права можете да упражните чрез писмено заявление до Скайвижън в свободен текст, отправено лично от Вас или от изрично упълномощено от Вас лице.

Можете да изпратите съответното заявление на пощенския адрес или имейл адреса на нашето длъжностно лице по защита на данните, посочени в т. 3 по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма на надвишава един месец.

Моля да имате предвид, че няма да изпълним направено от Ваше име искане, ако не можем да се уверим, че искането действително изхожда от Вас (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, оправено по пощата, че Вие сте действителния изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да Ви помолим да представите заявлението в наш офис (за да можем да Ви идентифицираме).

9.1.       Право на достъп до Вашите лични данни

Вие имате право да получите от нас информация за това дали обработваме лични данни, свързани с Вас, и ако това е така, да получите достъп до самите данни, както и до информация за:

§   категориите лични данни, които се обработват;

§   целите на обработването;

§   получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;

§   когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;

§   съществуването на право да изискате от нас коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да се направи възражение срещу такова обработване;

§   правото Ви на жалба до надзорен орган;

§   когато личните данни не се събират от Вас, всякаква налична информация за техния източник;

§   съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

Ще Ви предоставим безплатно копие от Вашите лични данни, които обработваме, както и информацията, посочена в горния списък. Ако поискате допълнителни копия от данните, е възможно да определим разумна такса за всяко такова допълнително копие въз основа на административните разходи за създаването му.

9.2.       Право на коригиране

Ако смятате, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да поискате да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, имате право да искате допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3.       Право на оттегляне на съгласие

Когато обработваме Ваши лични данни въз основа на предоставено от Вас съгласие, Вие можете по всяко време да оттеглите предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Ви ще преустановим дейностите по обработка на личните Ви данни, обработвани въз основа на съгласието Ви, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е да продължим да обработваме същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са ни необходими, за да Ви предоставим услуга, която сте закупили от нас).

9.4.       Право на възражение срещу обработването

Вие имате право да възразите срещу обработката на Ваши лични данни в случаите, в които ги обработваме въз основа на обществен интерес или въз основа на нашите легитимни интереси, когато смятате, че във Вашия конкретен случай това обработване е несъвместимо със защитата на Вашите интереси, права и свободи. В такива случаи, ако не можем да докажем, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите интереси, права и свободи данни, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще прекратим обработването на тези лични данни.

Когато обработваме Ваши лични данни за целите на директния маркетинг (какъвто е случаят с обработката на данни за целите на изпращането на електронни бюлетини), можете да възразите срещу тази обработка на данни, в който случай ние незабавно ще я преустановим. Освен чрез заявление в този смисъл, можете да ни покажете желанието си да прекратим обработката за целите на изпращането на електронни бюлетини и като се отпишете от абонамента за всички електронни бюлетини чрез хипервръзката (линк) за отписване, която е част от всеки имейл, с който Ви изпращаме електронен бюлетин.

9.5.       Право на изтриване на лични данни

Общо правило. Вие имате правото да поискате от нас изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, а ние сме длъжни да изтрием без ненужно забавяне личните Ви данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

§   личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

§   Вие сте оттеглили съгласието си за обработване на данните, когато данните са били обработвани въз основа на Вашето съгласие, и няма друго правно основание за обработването;

§   Вие сте възразили срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и ние нямаме легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи;

§   личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

§   личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на наше законово задължение.

Изключения от правилото. Правото Ви да искате изтриване на личните Ви данни не се прилага, съответно ние нямаме задължение да изтрием данните, ако обработването на личните данни е необходимо:

§   за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

§   за спазване на наше законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Скайвижън;

§   по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;

§   за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;

§   за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6.       Право на ограничаване на обработването

В посочените по-долу случаи имате право да поискате от нас временно да спрем всяка друга обработка на личните Ви данни с изключение на тяхното съхранение:

§   когато оспорвате точността на личните Ви данни – за срок, който ни позволява да проверим точността на личните данни;

§   когато обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а искате вместо това ограничаване на използването им;

§   когато не се нуждаем повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

§   когато сте възразили срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали нашите легитимни основания за обработка имат преимущество пред Вашите интереси.

В изброените случаи можем да извършваме обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено с Вашето съгласие или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7.       Право на преносимост на данните

Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от наша стана, когато:

§   обработваме данните въз основа на Вашето съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между Вас и нас; и

§   обработването се извършва по автоматизиран начин.

За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, Вие имате право да получите пряко прехвърляне на личните Ви данни от Скайвижън към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8.       Правото на жалба до надзорен орган

Ако смятате, че обработваме личните Ви данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.

В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

10.         Информация за ползвателите на услуги

Ако Вие сте само ползвател на услуга (т.е. трето лице Ви е подарило ваучер за услугата), обърнете внимание на следната информация:

§   Вашето име (а когато сте получили ваучера за услуги по пощата – и Вашия адрес и телефонен номер) ни е предоставено от лицето, което е закупило ваучера за Вас.

§   Очакваме да получим от Вас останалата информация за Вас, посочена в т. 4.2, за да можем да Ви предоставим услугата.

§   Ще продължим да обработваме Вашите личните данни в рамките на клиентския профил на лицето, което е закупило ваучера, и след предоставянето на услугата съгласно т. 4.3.

§   Вие имате всички права на субект на данни съгласно т. 9 по-горе.

11.         Промени

При съществени промени в обстоятелствата, посочени в настоящото Уведомление, включително когато възнамеряваме да обработваме личните Ви данни за цел, различна от тази, за която са събрани (и във всички случаи съгласно изискванията на приложимото законодателство), ще Ви уведомим своевременно на посочения от Вас имейл адрес.